UX is een verzamelnaam voor alle handelingen die er op gericht zijn om de gebruiker een betere ervaring te bieden. Andere termen die in deze context vaak terugkomen zijn CX, UCD, UXD, UI en UID. Voor dit artikel beperk ik me tot UX, maar ik benoem ook kort de andere afkortingen.

Wat staan de afkortingen UX, CX, UCD, UXD, UI en UID voor?

  • UX - User eXperience
  • UXD - User eXperience Design
  • UI - User Interaction
  • UID of ID - User Interaction Design of Interaction Design
  • CX - Customer eXperience
  • CXD - Customer eXperience Design

De termen waar het woord 'design' is inbegrepen beperken zich tot het ontwerp (design) van de betreffende technieken. Een voorbeeld om het concreter te maken: Als wordt gekeken naar het verschil tussen UX en UXD, dan kan worden gezegd dat UXD zich beperkt tot het design-onderdeel van UX, waarbij UX de overkoepelende term is voor alle handelingen die als doel hebben om de gebruikerservaring te verbeteren. Een beschrijving van een bepaalde handeling zou dan onderdeel zijn van UX, maar niet van UXD.

Omdat de technieken zich zelden tot alleen het design beperken, wordt voor het gemak gesproken over UI, UX en CX.

Wat zijn de verschillen tussen UI, UX en CX?

Hoewel de verschillen op het eerste gezicht gering zijn, blijken ze in de praktijk toch wat groter.

Ik kan er veel woorden aan besteden, maar meestal zegt een plaatje genoeg.

UI is de basis voor alle overige technieken en met deze techniek wordt de interactie tussen de gebruikers en de systemen beschreven en afgebeeld, waarbij de nadruk op de interactie tussen de gebruikers en de systemen ligt. Je kunt hierbij denken aan de vastlegging van de positie van de buttons op een pagina en wat er gebeurt als de gebruiker op die button klikt.

Een niveau daarboven bevindt zich UX, het hoofdonderwerp van dit artikel, maar bevat dus ook UI. Met UX wordt niet alleen de interactie tussen de gebruikers en de systemen vastgelegd, maar wordt nagedacht over de algehele gebruikerservaring met de software-oplossing (website, app of andere software). Hierbij kun je denken aan zaken als de snelheid van de applicatie, de mogelijkheid voor de gebruikers om de applicatie op verschillende apparaten te kunnen bedienen of het correcte gebruik van kleuren binnen de applicatie. Je kunt hierbij denken aan het gebruik van rood om de gebruikers te attenderen op een (fout)situatie of het gebruik van voldoende contrast, zodat de teksten goed leesbaar zijn.

Boven UX bevindt zich CX en bevat dus ook UX en dus ook UI. Het voornaamste verschil tussen CX en UX is het feit dat er bij CX specifieke aandacht is voor de (betalende) customer, dus klant, en bij UX is iedereen gelijk en wordt als gebruiker gezien. Hoewel er zeker situaties denkbaar zijn waarbij het belangrijk is om extra aandacht te geven aan de daadwerkelijke klant, volstaat UX in 9 van de 10 gevallen.

Hoe wordt UX toegepast?

Alles begint met een raamwerk. Dit wordt een wireframe genoemd. Het is een schets van wat er komen gaat, met het voordeel dat in een vroeg stadium de gebruikersinteractie, dus UI, bepaald kan worden. Alle elementen zoals buttons, teksten, afbeeldingen, lijsten, navigatie krijgen in dit stadium een plaats. Ook de verschillende overgangen naar andere schermen en pagina's worden bepaald. Als de ontwikkeling begint, begint ook het toepassen van UX. Rekening wordt gehouden met in ieder geval de volgende zaken:

  • Snelheid
  • Werking op verschillende apparaten
  • Prettige kleurstelling
  • Logische indeling van elementen

Wat kan er nog meer worden gedaan met UX?

De wereld van IT staat nooit stil en verbeteringen zijn altijd mogelijk. Maar hoe kun je hier achter komen? Daarvoor raad ik aan om regelmatig de data uit analytische tools, zoals Google Analytics, te bekijken. Een andere goede methode is om zogenaamde A/B-tests uit te voeren. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van twee versies van een functionaliteit. De ene groep gebruikers krijgt de ene versie en de andere groep gebruikers krijgt de andere versie. Op basis van bijvoorbeeld statistieken kunnen dan conclusies worden getrokken over welke functionaliteit te gebruiken.

Wil je meer weten over de verschillende methodes om nieuwe funcionaliteiten te testen of wil je weten wat ik met UI of UX voor jou organisatie kunnen betekenen, dan nodig ik je uit om een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen.